Chào mừng bạn tham gia thế giới Võ Lâm Truyền Kỳ!
Bạn đã chia sẻ và nhận mã code thành công.
Code của bạn là: X23XVB495LL247222-VLTK
Hãy tiến đến Lễ Quan 7 thành thị hoặc thôn trấn và nhập mã code trên để nhận thưởng!
Lưu ý: Mỗi tài khoản(account) chỉ nhập code được 01 lần, vì vậy mỗi người chỉ nên nhận 1-3 CODE để dành phần người chơi khác. Những người chơi cố ý nhận nhiều lần hệ thống sẽ cấm tài khoản 07 ngày!
Quá trình nhận code của bạn không hoàn tất!
Lưu ý: Hệ thống yêu cầu bạn phải chia sẻ bài viết của chúng tôi mới có thể nhận code.